Sloop en restauratie

Verbouwen Utrecht

 

Er is ook een sloopvergunning of sloopvergunning nodig als de steen of de resten moeten worden geborgen. In deze omstandigheden is er geen sprake van toeval. In dergelijke omstandigheden wordt het beschouwd als gevaarlijk of gevaarlijk voor de omgeving.

Dit zijn enkele voorbeelden van renovatie- of restauratiewerkzaamheden:

o Renovatie van gebouwen Herstel van schade door consistenceto Herstel van het interieur van gebouwen Schilderen, behangen, beitseningo Verwijderen en verwijderen van bomen uit gebouwen

Dit zijn enkele prijzen per vergunning:

per dag – $35.

per nacht $12.

per dag en overuren $0.

Wanneer is een vergunning vereist voor het slopen of renoveren van een beschermd gebouw of een gedeelte daarvan?

De vergunning is vereist voor alle bouwwerkzaamheden of sloop, significante vernieling van een dragende muur of de fundering van een gebouw, of vervanging van materialen of stadia van een bouwwerk met een historische, architectonische of culturele waarde van ten minste 10 procent van de oorspronkelijke constructie.

Moet de vergunning worden aangevraagd?

Alle voorwerpen die onder de ADA vallen worden als belangrijk beschouwd en vereisen een vergunning voor hun wijziging. Hieronder vallen wijzigingen van niet door de ADA geregelde onderdelen, waaronder: verbouwing van een deel van een constructie, het creëren van een nieuwe ingang of omheining, of het slopen van een dragende muur, indien de plannenmakers aantonen dat er geen alternatief is voor de constructie, omdat het ontwerp, de planning en het budget van het gebouw hierdoor in gevaar worden gebracht.

Vergunningen voor renovatie zijn niet nodig voor zaken als nieuwe vloerbedekking, vervanging van hardhouten vloeren en veranderingen aan de volgende zaken: badkamer, kameruitbreidingen, of nieuwe ramen of deuren,

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Het is een zeer belangrijk document dat moet worden verkregen als u ervoor wilt zorgen dat de renovatiewerkzaamheden voldoen aan de normen van de Wet voor gehandicapte Amerikanen (ADA) en de titel 2031 door de American Architectural Manufacturers Association (AMA). Eigenaars of beheerders van commerciële eigendommen moeten een vergunning aanvragen voordat zij veranderingen aan de buitenkant van de structuur aanbrengen. De aanvraag wordt ingediend bij de plaatselijke bouwafdeling zonder vergunning. Eigenaars moeten een vergunning hebben en verzekerd zijn voordat zij wijzigingen mogen aanbrengen buiten de hoofdruimten van de inrichting. Aannemers moeten een vergunning hebben en verzekerd zijn voordat zij verbouwingen aan een overdekte structuur mogen uitvoeren. Alvorens wijzigingen aan de hoofdstructuur aan te brengen, moeten gecertificeerde inspecteurs worden ingeschakeld om het werk te onderzoeken en een certificaat af te geven.

Valt sloop of restauratie onder wijziging, renovatie of herstel?

Nee. Zaken zoals het aanbrengen van permanente veranderingen aan de structuur worden als renovatie beschouwd. Het is belangrijk te onthouden dat bouwmaterialen aan beperkingen onderhevig zijn en hun eigen setbacks hebben. De precieze bouwbeperkingen die worden aanbevolen, moeten worden beoordeeld door een architect en/of een vergunningsdeskundige. Dergelijke veranderingen worden beschouwd als kleine uitbreidingen en vereisen meestal geen vergunning als het werk binnen de parameters van het ontwerp van het ontwerp valt. Tijdens een renovatieproject kunt u verschillende sluiproutes overwegen om geld en tijd te besparen. Welke zaken wilt u vermijden?

– Het opknappen van bestaande voorwerpen zonder wijziging kan in deze categorie vallen, d.w.z. het uitvoeren van reparaties.

– Voor de renovatie van bestaande zaken moet de constructie opnieuw worden gearceerd, bijvoorbeeld door bestaande deuren en lambriseringen te vervangen door houtfineer, nieuw hang- en sluitwerk op de deurscharnieren aan te brengen en zo nodig nieuwe ramen te plaatsen.

– De uitgevoerde reparaties kunnen ook het volgende omvatten: het uitvoeren van kleine reparaties aan de buitenkant van het gebouw, het verwijderen van vlekken op de bestaande muren en het coaten van de binnenmuren met een primer en afwerking die vergelijkbaar is met nieuwe wandafwerking zoals T-11.

– Het uitvoeren van kleine reparaties aan de elektrische bedrading en bedradingsarmaturen binnen het gebouw kan binnen de grenzen van de verbouwing vallen, terwijl het installeren van nieuwe bedrading een dure aangelegenheid kan zijn.

Lees meer:

Verbouwen Utrecht

Gerelateerd bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.